Ας μοιραστούμε τις (HI)STORIES

ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΠΡΟΣΩΠΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΠΡΟΣΩΠΑ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ & ΕΘΙΜΑ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ & ΕΘΙΜΑ

Στόχοι του έργου

Το έργο Shared (Hi)stories στοχεύει κυρίως στο να διευρύνει το μυαλό των ευρωπαίων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, ενώ παράλληλα τελειοποιεί τις δεξιότητές τους στην αγγλική γλώσσα.

 • Βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας

  Μέσω της χρήσης ιστοριών στη γλωσσική διδασκαλία θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι έφηβοι μαθητές θα φτάσουν σε επαρκή επίπεδα γλωσσικής επάρκειας μέχρι το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 • Πολιτιστική ευαισθητοποίηση

  Θέλουμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των νέων για την πολιτιστική ταυτότητα και κληρονομιά. Όχι μόνο αυτή του κάθε ατόμου, αλλά και των άλλων γύρω τους, είτε στη χώρα τους είτε στο εξωτερικό.

 • Κριτική σκέψη

  Θέλουμε οι νέοι να μην αποδέχονται απλώς οποιαδήποτε ιστορία ακούνε. Θέλουμε να είναι σε θέση να είναι κριτικοί και να εξετάζουν τις ιστορίες από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

 • Πολίτες της ΕΕ

  Θέλουμε οι νέοι να δημιουργήσουν τη δική τους ταυτότητα της ΕΕ και να αισθάνονται ενεργό μέλος της κοινωνίας της ΕΕ.

0
Πακέτα μαθημάτων για ESL
0
(Hi)stories
0
Σχέδια μαθήματος
0
Διαδραστικός χάρτης | Οδηγός DIY

Νέα

 • All Post
 • TPMs
 • Online Meetings
 • (Hi)Stories
  •   Back
  • Food and Drink
  • Historical events
  • Cultural events
  • Superstitions/Customs
  • Language
  • Folklore
  • Historical people