O projektu

Ovaj projekat ima za cilj motivisanje učenika, posebno u kritičnoj fazi njihovih života, stvaranjem materijala koji čine učenje jezika interesantnim i relevantnim. Iako je fokus na učenju engleskog kao drugog jezika, projekat pruža prilagodljive resurse za učenje bilo kog jezika. Nastavni planovi uključuju gramatiku, vokabular i izraze unutar konteksta kulturnih i istorijskih priča, obezbeđujući sveobuhvatno iskustvo učenja jezika. Proučavanjem različitih perspektiva i razumevanjem kulturnih razlika i sličnosti, učenici razvijaju veštine kritičkog razmišljanja i osećaj evropskog građanstva.

Naš projekat ima četiri glavna cilja. Prvo, želimo da unapredimo jezičku veštinu razvijanjem 40 sveobuhvatnih paketa časova za nastavnike engleskog jezika kao drugog jezika (ESL), kao i informativne brošure sa 60 istorijskih priča. Pored toga, pružićemo onlajn obuku i vodič za samostalnu primenu ovih resursa kako bismo podržali nastavnike u pravilnoj primeni. Dalje, cilj nam je podizanje kulturne svesti među mladima, pomažući im da razumeju svoj sopstveni kulturni identitet i identitete drugih naroda I narodnosti. Kroz ove časove, obuku za nastavnike, interaktivnu onlajn mapu zajedničkih istorijskih priča i materijal koji podstiču želju za samostalnim istraživanjem, negujemo razumevanje različitih kultura. Takođe, planiramo i da napravimo Jutjub kanal sa iskustvima i zajedničkim pričama.

Treće, prioritet nam je razvoj kritičkog razmišljanja kod učenika. Proučavanjem istorijskih priča iz različitih perspektiva omogućavamo učenicima da kritički razmišljaju i da se snađu u multikulturalnim društvima. Projekat uključuje materijal zasnovan na pričama, interaktivnu mapu, video-sadržaje i dodatne resurse koji podstiču učenike da razvijaju kritičku svest. Na kraju, cilj nam je da negujemo ideju evropskog građanstva tako što ćemo pomoći učenicima da stvore sopstveni identitet unutar EU i razvijemo osećaj povezanosti sa drugim građanima iste. Aktivnosti u okviru časova podstiču učenike da istraže svoj identitet i analiziraju veze i zajedničke aspekte sa drugim građanima EU.

Kad je postojeći material u pitanju, poređenja radi, naš projekat donosi inovaciju pružanjem dužih, sadržajno bogatijih tekstova usmerenih na svest o evropskoj kulturi, nasleđu i zajedničkim vrednostima u okvirima Evropske Unije. Aktivnosti idu dalje od jezičke kompetencije kako bi promovisale kritičko razmišljanje i istraživanje kulture. Obezbedićemo nastavnicima alat da kreiraju svoje verzije zajedničkih istorijskih priča i predstavićemo im šablone s tim ciljem. Prateći resursi uključuju interaktivnu mapu i video-sadržaje. Pored svega, pružićemo obuku nastavnicima različitih jezika, obezbeđujući prilagodljivost projekta van učionice za učenje engleskog kao drugog jezika. Naš cilj je da obogatimo časove engleskog jezika za adolescente, podstičući kritičko mišljenje, razumevanje kulture i dublji osećaj pripadnosti evropskom identitetu.


Partneri

Regionalna direkcija za osnovno i srednje obrazovanje u Zapadnojm Makedoniji, Grčka, je regionalna obrazovna organizacija odgovorna za administrativni i obrazovni nadzor svih škola i decentralizovanih struktura Ministarstva obrazovanja i verskih poslova. Njen glavni cilj je koordinacija i sprovođenje obrazovnih politika Grčkog Ministarstva obrazovanja i realizacija različitih obrazovnih inicijativa.

Agrupamento de Escolas Terras do Ave” je skup od deset škola na severu Portugala sa 1512 učenika i 137 zaposlenih. Škola je tehnološki napredna i trudi se unaprediti profesionalnu kompetenciju nastavnika s novim tehnologijama i pružiti kreativno okruženje za učenje. Takođe ima strategiju internacionalizacije koja pomaže učenicima da prošire svoje znanje, veštine i različite pismenosti, istovremeno promovišući učešće u inostranim programima i partnerstvima kako bi zadovoljili potrebe za obukom. Strategija se fokusira na celokupan razvoj učenika i cjeloživotno učenje putem sticanja informacija i veština u različitim kompetencijama.

Babel Idiomas” je privatni centar za obuku smešten u Malagi, koji posluje od 1999. godine. Nudimo kurseve jezika za decu, tinejdžere, odrasle, izvršne osobe i kompanije. Takođe pružamo pripremu za Kembridž ispite, kao i obuku za nastavnike u vezi sa tehnikama koučinga i emocionalnom inteligencijom. Takođe smo pioniri u prilagođavanju kurseva jezika za studente sa disleksijom, za što smo razvili svoju metodologiju i nastavni materijal. Pored toga, radimo na nekoliko različitih Erasmus+ projekata.

Logopsycom” je centar za inovacije u obrazovanju smešten u Monsu, Belgija. Koriste digitalne i fizičke alate i metode kako bi pružili podršku školama, centrima za stručno obrazovanje i obuku, obrazovnim organizacijama, mladima i roditeljima. Počeli su fokusirati svoj rad na pomoći osobama s poremećajima u učenju, “Dys” (Dispraksija, Disfazija, Disleksija, itd.), takođe poznatim kao specifični poremećaji u učenju (SLD), a sada rade na projektima Erasmus + KA2. Cilj im je doprineti razvoju metoda i alata za poboljšanje kvaliteta i inkluzivnosti obrazovanja i nude mogućnosti obuke nastavnicima kako bi razvili svoje digitalne veštine.

Udruženje Mladi i Igra postoji od 1997. godine i nalazi se u Subotici, Srbija. Glavna oblast delovanja je kreativna organizacija slobodnog vremena radi promovisanja kulturne baštine, poboljšanja zaštite životne sredine, obrazovanja građana o važnosti očuvanja i zaštite kulturne baštine i organizacije aktivnosti za uspostavljanje zdravih i kulturnih životnih navika radi poboljšanja kvaliteta života. Prema zvaničnom klasifikacionom kodu delatnosti, registrovani su pod šifrom 8560 za pomoćne obrazovne aktivnosti, što znači: nefinansijske aktivnosti koje podržavaju obrazovne procese ili sisteme, kao što su obrazovno savetovanje, savetodavne aktivnosti za usmeravanje u obrazovanju, aktivnosti testiranja i ocenjivanja, organizacija programa razmene studenata.

Makbule Orman Ortaokulu” je opšta srednja škola smeštena u centru Karamana, sa oko 500 učenika. Imaju jedno odeljenje za predškolsko obrazovanje i jedno odeljenje za učenike sa posebnim potrebama. Učenici su uzrasta od 11 do 14 godina i aktivni su u sportskim, umetničkim i kulturnim aktivnostima. Pored akademskog uspeha, takođe sprovode mnoge lokalne, nacionalne i međunarodne projekte.

The Project

The Shared (Hi)stories project seeks to broaden the minds of secondary students in the EU by encouraging critical thinking and a multi-perspective approach to cultural and historical heritage. Through the exploration of (hi)stories traditionally told from a one-sided national perspective, the project aims to foster a strong sense of EU awareness and citizenship among students while improving their English skills.

Shared (Hi)Stories© 2023