Hajde da podelimo (HI)STORIES

HRANA I PIĆE

HRANA I PIĆE

KULTURNI DOGAĐAJI I JEZIK

KULTURNI DOGAĐAJI I JEZIK

ISTORIJSKI DOGAĐAJI I LIČNOSTI

ISTORIJSKI DOGAĐAJI I LIČNOSTI

FOLKLOR I OBIČAJI

FOLKLOR I OBIČAJI

Ciljevi projekta

Projekat Shared (Hi)stories uglavnom ima za cilj da proširi umove srednjoškolaca u EU u pogledu kulturnog i istorijskog nasleđa uz usavršavanje njihovih veština engleskog jezika.

 • Poboljšajte znanje jezika

  Korišćenjem priča u nastavi jezika želimo da obezbedimo da tinejdžeri koji uče dostižu adekvatan nivo jezičke kompetencije do kraja obaveznog obrazovanja.

 • Kulturna svest

  Želimo da podignemo svest o kulturnom identitetu i nasleđu među mladima. Ne samo pojedinca već i drugih oko njih, bilo u svojoj zemlji ili u inostranstvu.

 • Kritičko mišljenje

  Želimo da mladi ljudi ne prihvate bilo koju priču koju čuju. Želimo da budu u stanju da budu kritični i da sagledaju (hi)priču iz različitih perspektiva.

 • državljanstvo EU

  Želimo da mladi stvore sopstveni EU identitet i da se osećaju aktivnim delom EU društva.

Paketi lekcija za ESL
0
(Hi)stories
0
Planovi lekcija
0
Interaktivna mapa | DIY vodič
0

Noticias

 • All Post
 • TPMs
 • Online Meetings
 • (Hi)Stories
  •   Back
  • Food and Drink
  • Historical events
  • Cultural events
  • Superstitions/Customs
  • Language
  • Folklore
  • Historical people

The Project

The Shared (Hi)stories project seeks to broaden the minds of secondary students in the EU by encouraging critical thinking and a multi-perspective approach to cultural and historical heritage. Through the exploration of (hi)stories traditionally told from a one-sided national perspective, the project aims to foster a strong sense of EU awareness and citizenship among students while improving their English skills.

Shared (Hi)Stories© 2023